Utdeling av klarspråksprisene 2021

Startdato: 13.04.2021 09:00
Sluttdato: 13.04.2021 10:30
Påmeldingsfrist: 13.04.2021 10:30

Hilsener fra ledelsen i Digdir, Språkrådet og KS

Kan uklar helseinformasjon skape sosial ulikhet i helse?
Kjell Sverre Pettersen, professor i helsekommunikasjon, OsloMet.

Hvorfor tett samarbeid med innbyggerne er avgjørende i krisekommunikasjon
Said Mahamud Ali, Ambassadørprosjektet, Bydel Gamle Oslo

Klart språk er livsviktig
Henning Aarset, seksjonsleder språk og formidling, Norsk helsenett.

§ 9 Klart språk
Torunn Reksten, seniorrådgiver og prosjektleder for Språkrådets arbeid med å implementere språkloven

Vad har klarspråksparagrafen betytt i Sverige?
Gabriella Sandstrøm, Ingrid Olsson og Jennie Spetz, Språkrådet i Sverige

Hvordan har det gått med klarspråksarbeidet for de forrige vinnerne av klarspråksprisene? 
Marianne Espedal Boge, innkjøpssjef Hå kommune
Tonje Bruun, seniorrådgiver, og Bjørn Lyster, kommunikasjonsdirektør, Utlendingsnemnda

Prisutdeling
Nikolai Astrup, Kommunal- og moderniseringsminister
- Klarspråksprisen for staten
- Klarspråksprisen for kommuner og fylkeskommuner
- "Årets trekkhund"

Oppsummering av dagen og avslutningsord
Christine Calvert i samtale med Digdir, Språkrådet og KS.

Her kan du lese mer om Klarspråk og klart språk i digitale tjenester.

Arrangementet er et samarbeid mellom Digitaliseringsdirektoratet, Språkrådet og KS.

-->
Sted: Digitalt,
Beklager, påmeldingsfristen har gått ut eller arrangementet er fulltegnet.