NIFS-møte: Hvordan forbedre informasjonssikkerhetsarbeidet i din virksomhet - fem viktige områder

Startdato: 18.11.2020 10:00
Sluttdato: 18.11.2020 12:15
Påmeldingsfrist: 16.11.2020 23:00
Sted: Digitalt, Webbrowser/Microsoft Teams,

Kontaktperson for arrangementet

Beskrivelse

I samarbeid med flere andre veiledningsaktører har vi utarbeidet veiledning og ressursmateriale på fem viktige områder innen informasjonssikkerhet. Vi vil snakke om hvordan dere kan bruke dette til å bedre informasjonssikkerheten i egen virksomhet.

Møtet 18. november handler om leveransene fra tiltakene som ble satt i gang etter at Digitaliseringsdirektoratet hadde undersøkt tilstanden på arbeidet med informasjonssikkerhet i statsforvaltningen i 2018. 

Leveransene er høyst aktuelle også i kommunal og privat sektor. 

  • Hvordan kan informasjonssikkerhet bli en integrert del av etatsstyringen? 

  • Hvordan kan vi arbeide mer helhetlig med styring og kontroll av informasjonssikkerhet i virksomheten?  

  • Hvorfor er det viktig å øve og hvordan gjør vi det? 

  • Hvordan kan vi arbeide med å forbedre sikkerhetskulturen? 

  • Hvordan kan vi arbeide med å forbedre sikkerhetskompetansen? 

Vi har samarbeidet med mange veiledningsaktører om disse leveransene. På møtet får vi innlegg fra blant annet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS). Flere andre har også bidratt inn i arbeidet. Målet er en sikker digital offentlig sektor og det får vi til i samarbeid. 

Agenda publiseres på nettsidene våre.

Målgruppe

Møtet henvender seg hovedsakelig til offentlig ansatte, men er åpent for alle med interesse for informasjonssikkerhet.

Beklager, påmeldingsfristen har gått ut eller arrangementet er fulltegnet.