Faglig arena for informasjonsforvaltning - åpne data

Startdato: 10.03.2020 10:00
Sluttdato: 10.03.2020 15:30
Påmeldingsfrist: 09.03.2020 10:00
11.00 - Åpne data i offentlig eide selskaper? Tanker og erfaringer fra Ruter AS ved Marianne Gjessing, Ruter AS 

11.30 - Pause

11.50 - Hva skjer med Data.norge.no og Felles datakatalog?   Og hvordan gikk det med Norge i EUs Open data maturity report for 2019?  ved Øystein Åsnes, Digitaliseringsdirektoratet 

12.10 - Holder de ord legges ned. Hvilke erfaringer har de gjort seg etter 10 år med datajournalistikk? ved Tiina Ruohonen

12.40 - Lunsj

13.20 - Introduksjon til EUs arbeid med åpne data i CEF programmet ved Lars Erik Myhre, Digitaliseringsdirektoratet 

13.25 - EU-Kommisjonen presenterer status med arbeidet rundt åpne data og identifisering av "high value datasets", ved Daniele Rizzi, DG Connect

14.05 - Pause

14.25 - Hvem søkte om EU-midler i 2019? - presentasjon av 3 CEF-søknader med norske partnere:    

  • STIRData: Specifications and Tools for Interoperable and Reusable data ved Steinar Skagemo - Brønnøysundregistrene

  • Infrastructure for European Scholarly Publication Information ved Vidar Røeggen,  Universitets- og høgskolerådet

  • A Geospatially Enabled Ecosystem for Europe (GeoE3) ved Roy Hellesjø Mellum , Kartverket

15.30 - Vel hjem!


-->
Sted: Digitaliseringsdirektoratet, Grev Wedels plass 9, Inngang Myntgata, Oslo
Beklager, påmeldingsfristen har gått ut eller arrangementet er fulltegnet.